Nieuws

Federale steun tegen radicalisering

Samen met de stad Genk werkt Houthalen-Helchteren mee aan het ACTOR+ plan. Dit plan wil radicalisering en polarisering aanpakken. Voor de uitvoering krijgt Genk nu financiële steun.

Nieuwe voetpaden voor Dahliastraat, Leliestraat en Anjelierenstraat

De S&D-fractie stelde bij monde van fractieleider Stijn Van Dingenen tijdens de gemeenteraad van 24 maart 2016 de vraag welke straten in Houthalen-Oost dit jaar vernieuwde voetpaden krijgen.

S&D wil veiliger plein Seringenstraat/Magnoliastraat

S&D-raadslid Vera Miczka haalde op de gemeenteraad van maart de onveilige toestanden aan die zich voordoen op het plein gelegen op de kruising van de Magnoliastraat met de Seringenstraat.

S&D bezoekt noodopvangcentrum

Op donderdag 17 maart 2016 bracht een delegatie van S&D en socioculturele vereniging SEND een geleid werkbezoek aan het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Helchteren.

Investeringen in bejaardenwoningen Oost

Het OCMW-bestuur maakt dit jaar middelen vrij om renovatiewerken uit te voeren in de 12 bejaardenwoningen in Houthalen-Oost.

Weldra dienstencentrum in CC Casino?

Het gemeentebestuur gaat onderzoeken of de integratie van een lokaal dienstencentrum in cultuurcentrum Casino mogelijk is. Een dienstencentrum voor de wijk Meulenberg is zeker welkom. Maar is de integratie in CC Casino wel zo'n goed idee?

Investeringen in Hoeve Jan

Twee jaar geleden wilde het gemeentebestuur Hoeve Jan nog verkopen. S&D stak daar een stokje voor. Vandaag voorziet het bestuur nu zelfs een investeringsbedrag om de hoeve te verbeteren.

Exploitatietoelages erediensten

Vanuit het gemeentebestuur worden jaarlijks exploitatietoelages voorzien voor de verschillende kerkbesturen in onze gemeente. Wij lijsten eventjes de toelagen voor 2016 voor u op....

Nieuwe wijkagent voor Houthalen-Oost

Jarenlang was dhr. Albert Goossens wijkagent in Houthalen-Oost. Midden december ging Albert Goossens met pensioen. Als wijkagent wordt hij opgevolgd door inspecteur Eddy Briers.

Burgemeester Jan Geritslaan

De gemeenteraad zette het licht op groen om een nieuwe woonstraat in de wijk Bergbeemden om te dopen tot Burgemeester Jan Geritslaan.

BUUR Houthalen-Helchteren

p/a Stijn Van Dingenen
Hortensiastraat 8 1/1
B- 3530 Houthalen-Helchteren
info@buur.co

Telefoon

0475 97 19 19 (Stijn - S&D)
0475 38 14 16 (Maarten - Open VLD)
0474 50 86 18 (Guido - cultuurpartner SEND)

Email

Info: info@buur.co