Actieplan met gemeentelijke maatregelen na de Corona-crisis voorgesteld

Het plan speelt in op een aantal duidelijk afgelijnde doelstellingen. Een belangrijk aspect hierbij is het verhogen van de lokale koopkracht. Daarnaast, en dat is een aspect waar we als BUUR echt op ingezet hebben, biedt het plan bijzondere stimulansen aan specifieke doelgroepen zoals de lokale economie enerzijds, en de kwetsbaren en sociaal zwakkeren in onze samenleving anderzijds. Verder zet het plan onder meer in op een versterkte ondersteuning van onze lokale verenigingen en clubs, op extra investeringen in het onderwijs en op een structurele verhoogde aanpak inzake beschermingsmaterialen

 

Volgende maatregelen zitten in het plan:

1. Maatregelen ter ondersteuning van onze lokale handelaars (ca. 600.000 euro):

- een Corona-bon van 40 euro voor elk gezin in Houthalen-Helchteren. Met deze bon kan je bij lokale handelaars terecht.
- een jaarlijkse ondersteuning van een "koop-lokaal" actie.
- het niet innen van de horeca-taks in 2020
- het verlagen van de markt- en kermistaks voor 2021
- toelage voor de uitbouw van een digitaal platform voor de handelaars in HH

2. Maatregelen ter ondersteuning van verenigingen (ca. 200.000 euro):

- het verdubbelen van de werkingstoelagen voor verenigingen en clubs (sport, vrije tijd, cultuur,..) voor 2020
- behoud van toegekende subsidies voor events die niet konden doorgaan (door Corona) mits aantonen uitgaven

3. Tarieven en concessies (ca. 250.000 euro):

- taks tweede verblijven wordt geschrapt in 2020 (ifv toerisme)
- reclametaks wordt niet geïnd in 2020
- concessies (en huur) gemeentelijke exploitaties worden niet geïnd voor gesloten Corona-maanden (uitbaters cafetaria's,..)

4. Noodbeleid (ca. 50.000 euro)

- aanleg voorraden en beschermingsmiddelen

5. Onderwijs (ca. 400.000 euro)

- structurele aanpak 'laptop voor het onderwijs' (elke scholier een laptop)

6. Randmaatregelen (ca. 140.000 euro)

- diverse acties en promotie
- extra inzet op zomeraanbod (extra bewaking Plas, inzet extra redders en vrijwilligers,...)
- bijkomende beperkte toeristische acties

7. Sociaal beleid en armoedebestrijding (ca. 630.000 euro)

- extra middelen in functie van een verruimde sociale aanpak
- structurele korting van 15 euro extra op de afvaltaks voor gezinnen met verhoogde tegemoetkoming
- structurele korting van 15 euro extra voor éénpersoonsgezinnen op de afvaltaks

8. Financiële buffer (350.000 euro)

Als BUUR hebben we actief meegewerkt aan de invulling van dit relanceplan. Een perfect plan of een plan dat alle noden meteen afdekt, is uiteraard niet realiseerbaar. Er moet ook rekening gehouden worden met de beschikbare financiële ruimte. Dit plan is in totaal goed voor een extra gemeentelijke uitgave van zo'n 2,5 miljoen euro.

 

Er is gekozen om met deze eerste fase in te zetten op de meest kwetsbare aspecten. Zo stelden we als BUUR de voorbije maanden hierrond al verschillende vragen en lanceerden we een aantal voorstellen. Onder meer de verdubbeling van de werkingstoelage voor verenigingen is hier een voorbeeld van. We gaan onze verenigingen nodig hebben om de komende tijd ons lokaal sociaal leven opnieuw te laten groeien. Evenzo voor onze lokale handelaars en ondernemers. Er is doelbewust voor geopteerd om in het bijzonder in te zetten op de kleinere detailhandel en de horeca die flink lijden onder deze crisis.

Maar we zijn als BUUR vooral trots op het feit dat het sociaal beleid uitvoerig opgenomen is in dit relanceplan. Zo wordt er 200.000 euro specifiek voorzien voor bijkomende acties binnen het lokaal sociaal beleid de komende jaren. De crisis heeft een aantal nieuwe noden op dat vlak blootgelegd, daar moet nu structureel op ingezet worden.

Ook de middelen die rechtstreeks naar de meest kwetsbare doelgroepen gaan, zijn voor BUUR een belangrijke hefboom geweest. Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen 15 euro korting op de afvaltaks, bijkomend aan de verminderingsmaatregelen die voor hen al van toepassing waren. We hebben er als BUUR voor gezorgd dat ook de éénpersoonsgezinnen deze korting op hun afvaltaks zullen krijgen. Ook dit is voor ons een kwetsbare groep. Bovendien zal die korting structureel worden ingebed en is ze niet éénmalig. Nu al is deze korting voor beide groepen voorzien voor de komende 4 jaar!

 

Ook met het bufferbudget van 350.000 euro zijn we blij. Het is immers vandaag moeilijk in te schatten wat de crisis de komende tijd nog allemaal op ons pad zal brengen. Daarom vonden we zo'n buffer belangrijk om ook in de toekomst nog opties te kunnen toevoegen aan dit plan.

 

Op dit moment is het relanceplan een intentienota die volgende week door de gemeenteraad zal bekrachtigd worden. Nadien volgt de verdere specifieke uitwerking. Hiervan zullen we u uiteraard op de hoogte houden.

 

Als BUUR zijn we ervan overtuigd dat dit relanceplan een prima aanzet vormt voor een duurzame aanpak de komende jaren van de gevolgen die de crisis voor ieder van ons met zich meebrengt. We willen dan ook alle collega-partijen danken voor de constructieve samenwerking in deze!

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co