Toekomst Hengelhoef beroert Houthalen-Oost.

S&D wil dat gemeentebestuur actieve bemiddelingsrol opneemt en plaatst bijkomend agendapunt op gemeenteraadszitting van november.

 

Tot 12.000 verblijfsgasten
Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Hengelhoef maakt een grote uitbreiding van zowel het kampeer- en recreatiegebeuren op de site van de Oostappen Groep als op de site van Twin Properties mogelijk. Aan de Oostappen-zijde wordt een verdubbeling van de huidige 740 plaatsen op het kampeerterrein mogelijk, de site van Twin Properties voorziet in de komst van zo'n 800 appartementen en een hotel bovenop de bestaande 143 bungalows en 92 vakantieappartementen. "Als alles wordt gerealiseerd zoals het optimale scenario mogelijk maakt, dan betekent dit dat op de site bij volzetting zo'n 11.000 tot 12.000 gasten kunnen verblijven", aldus Stijn Van Dingenen en Vera Miczka, gemeenteraadsleden voor S&D in de gemeenteraad. "Ter info, de aangrenzende woonbuurt Houthalen-Oost herbergt vandaag zo'n 8.500 inwoners. Het is dan ook logisch dat de plannen de buurt beroeren."

 

Actiecomité Red Hengelhoef verrijst
"Hengelhoef heeft bovendien een bewogen geschiedenis, denk maar aan de rumoerige tijden die Houthalen-Helchteren beleefde toen het park in 2002 werd opengesteld voor de huisvesting van asielzoekers," aldus Van Dingenen en Miczka. "Dat leidde destijds tot groot volksprotest en juridische procedures. Uiteindelijk kregen de gemeente én de inwoners op juridisch vlak gelijk, en werd de site terug omgedoopt tot effectief vakantiedomein. Vandaag is de bevolking met de ruime uitbreidingsplannen terug bezorgd. Deze week werd zelfs de voormalige vzw Red Hengelhoef terug nieuw leven ingeblazen. De reden is simpel. De buurt is bezorgd over de mogelijke intenties die de uitbaters hebben met het domein."

 

Huisvesting arbeidsmigranten
"Wie vandaag het gebied bezoekt, kan vaststellen dat veel verblijvers op de site effectieve arbeidsmigranten zijn. Gedurende langere periodes huren bedrijven verblijfsaccommodaties af waarna buitenlandse werknemers er hun intrek nemen. Die aanpak druist voor velen in tegen de effectieve doelstellingen van het gebied als toeristische trekpleister. De angst is dan ook groot dat na de uitbouw van het park, de ondernemers zich vooral op deze vorm van 'verblijfstoerisme' gaan richten. En dat is niét de invulling waar de buurt op wacht. Daarnaast stellen veel inwoners ook vragen omtrent de mobiliteit op en rond het park, de buffering van het park ten aanzien van de woonbuurten, de kwaliteitsvolle inrichting van het terrein en het open gebruik van de omliggende natuurgebieden voor wandelaars en fietsers. Het ziet er dus naar uit dat een lijdensweg van procedures en bezwaarschriften de toekomst van Hengelhoef de komende tijd gaat domineren."

 

Structurele dialoog
Die lijdensweg wil S&D de inwoners én de ondernemers besparen. "Niemand is winnaar in zo'n geval", aldus Van Dingenen. "De voorbije weken hebben we met tientallen bezorgde buurtbewoners geregeld rond de tafel gezeten. En eigenlijk wil iedereen hetzelfde: een goed draaiend, verzorgd recreatiepark dat terug een schitterende parel is aan de Limburgse toeristische kroon. Het overgrote merendeel van de buurtbewoners steunt de uitbreidingsplannen, maar stelt wel een aantal randvoorwaarden. Wij zijn er met onze fractie alvast van overtuigd dat mits een goede, constructieve dialoog en opvolging, er een mooie toekomst is weggelegd én voor Hengelhoef én voor de omliggende woonbuurten. Maar belangrijk is wel dat die open dialoog er op structurele basis komt waardoor ook het vertrouwen tussen de buurt en de parkuitbaters terug kan versterken. Vandaar dat we als S&D-fractie komende donderdag op de gemeenteraad het voorstel lanceren om een gemeentelijke opvolgingscommissie te installeren. Hierin zitten én de ondernemers, én het gemeentebestuur én de buurtbewoners", aldus Van Dingenen. "We zijn er rotsvast van overtuigd dat mits een goede aanpak zo'n commissie een win-win betekent voor alle betrokken actoren in dit verhaal. We moeten dit project dan ook alle kansen geven."

 

Randvoorwaarden vanuit het perspectief van de buurt
Bijkomend legt S&D op de gemeenteraad ook een aantal bemerkingen van de buurt voor in het kader van het openbaar onderzoek. "Zo willen wij samen met de buurt een losliggende ventweg parallel aan de Tulpenstraat voor de ontsluiting van het gebied van Oostappen. Er moeten ook stevige groenbuffers komen tussen het verblijfsgebied en de wijken én de kwaliteit van de gebouwen en de inrichting op het park moet op een hoog niveau ingeschaald worden. Belangrijk is ook dat we samen met de buurt vragen om in de stedenbouwkundige voorschriften voor deze site, voorschriften die gekoppeld zijn aan het PRUP, duidelijk op te nemen dat 'verblijfstoerisme' in het kader van arbeidsmigratie niét kan in dit gebied. Niemand wil dat Hengelhoef de site wordt waar goedkope arbeidskrachten uit onder meer de Balkanlanden zullen worden opgehokt. Om dat te voorkomen, vinden we het belangrijk dat het gemeentebestuur ook deze passage ondersteunt en mee invoert in dit verhaal. We vragen dan ook aan de gemeenteraad om hier een duidelijk standpunt in in te nemen en dat in het kader van het lopende onderzoek officieel kenbaar te maken aan de provincie", besluiten Van Dingenen en Miczka.

 

De gemeenteraad vindt plaats op donderdag 23 november om 20 uur in het NAC, Pastorijstraat in Houthalen-Helchteren. Iedereen is er welkom.

BUUR Houthalen-Helchteren

p/a Stijn Van Dingenen
Hortensiastraat 8 1/1
B- 3530 Houthalen-Helchteren
info@buur.co

Telefoon

0475 97 19 19 (Stijn - S&D)
0475 38 14 16 (Maarten - Open VLD)
0474 50 86 18 (Guido - cultuurpartner SEND)

Email

Info: info@buur.co