Vanaf september ook buitenschoolse kinderopvang in Lucerna-college.

"Belangrijk uitgangspunt bij de opstart van deze samenwerking was enerzijds de gelijke bejegening van de verschillende onderwijsnetten en scholen en anderzijds en vooral aan elk kind van 2½-12 jaar gelijke kansen aanbieden inzake kinderopvang", aldus Stijn Van Dingenen en Eefje Van Wortswinkel, bestuurders van ZORG Houthalen-Helchteren. "In dit samenwerkingsverband stellen de scholen hun lokalen en accommodatie ter beschikking en zorgt Zorg Houthalen-Helchteren voor de personele omkadering en de eigenlijke organisatie (personeel, aanwezigheidsbeheer, facturatie, activiteiten, enz.)."

 

"Op 1 september 2014 was er in het Lucernacollege gelegen aan de Huidevetterstraat in Houthalen, nog geen onderwijsaanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen. Momenteel is dit wel het geval. Sinds 1 september 2019 is de Basisschool Lucerna Genk verhuisd naar het gebouw Lucerna in Houthalen. Samen met de leerlingen van Basisschool Arkades krijgen daardoor nu zo'n 170 leerlingen basisonderwijs in Lucerna."

 

"Inmiddels ontving ZORG Houthalen-Helchteren van de schooldirectie de vraag om te participeren in de organisatie van buitenschoolse opvang. De Raad van Bestuur van ZORG Houthalen-Helchteren besliste intussen om in te gaan op de vraag en vanaf komend schooljaar ook buitenschoolse kinderopvang te organiseren in het Lucerna-college. De BKO zal op schooldagen open zijn vanaf 6u30 tot aanvang van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18u30, ook op woensdagnamiddag. De kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een lokaal waar alle benodigdheden door de school zijn voorzien, ZORG Houthalen-Helchteren coördineert de organisatie en voorziet het nodige personeel voor dit BKO-initiatief."

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co