Nieuws

REMO-stort: onderzoek naar polluenten, metalen en asbest

Er komt een eerste bescheiden gezondheidsonderzoek naar de negatieve gevolgen van het REMO-stort. Dat antwoord gaf de burgemeester naar aanleiding van nieuwe vragen van BUUR hierover op de gemeenteraad.

BUUR gaat oplossing Noord-Zuid mee vormgeven, in opperste dialoog met de inwoners

Houthalen-Helchteren start met een lokale Task Force rond de Noord-Zuiverbinding. Deze lokale stuurgroep komt er mede op vraag van de BUUR-fractie.

Dan toch nog beperkte recreatieve toekomst voor Wild- en Wandelpark

BUUR volgt al flink wat jaren het evolutiedossier rond het Wild- en Wandelpark Molenheide op. Oorspronkelijk zou dit gebied volledig overgaan tot natuurgebied. Voor BUUR moest echter natuurvriendelijke recreatie mogelijk blijven. De plannen werden intussen bijgestuurd... 

Flink debat over consumptiecheques van 300 euro voor personeel

Alle personeelsleden van gemeente, ocmw en Zorg ontvangen dit najaar een consumptiecheque van 300 euro. BUUR stelt hier grote vragen bij...

Dit jaar geen vuurwerk

BUUR wilde weten of dit najaar vuurwerk mogelijk is in Houthalen-Helchteren en legde de vraag voor.

Extra aandacht voor onveilige situatie

Geparkeerde vrachtwagens langs de Grote Baan veroorzaken hinder en onveilige situaties. BUUR kaart het probleem nogmaals aan.

BUUR wil oplossing voor betonblokken

De voorbije weken werden verschillende voetwegen en doorgangen in Houthalen-Oost geblokkeerd met betonblokken. BUUR vraagt een oplossing voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 

Opnieuw privéfeesten in OC ’t Park

Het gemeentebestuur gaat opnieuw privéfeesten toelaten in ontmoetingscentrum 't Park in Houthalen-Oost. BUUR uit haar bezorgdheid over de mogelijke overlast voor buurtbewoners én de toegankelijkheid van het centrum voor de lokale verenigingen. 

Geen vergunning voor grondwerkbedrijf in Houthalen-Oost

Het schepencollege besliste om geen vergunning toe te kennen voor een grondwerk- en infrastructuurbedrijf temidden een woonbuurt in Houthalen-Oost. 

Het psychisch welzijn van jongeren: we moeten er meer oog voor hebben.

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag werd het even stil tijdens de raadszitting. BUUR-fractieleider Stijn Van Dingenen sprak op het eind van de zitting de raad toe met de vraag vanuit het lokale beleidsniveau meer aandacht te hebben voor het psychisch welbevinden van de lokale jongeren.

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co