Buurtbewoners Binnenvaartstraat vragen bijsturing verkeersmaatregelen én overlastaanpak

"Vorig jaar al zaten we als BUUR samen met een groep buurtbewoners om te luisteren naar hun vragen én voorstellen omtrent de verkeersveiligheid op de Binnenvaartstraat", aldus Stijn Van Dingenen en Joël D'Oultremont. "Aansluitend bespraken we dit met de bevoegde gemeentelijke diensten en schepen. Dat leidde, weliswaar met flink wat vertraging, tot ingrepen. Zo werd de Binnenvaartstraat een 'fietsstraat' met drempels en bloembakken die de weg versmallen."

 

Evalueren en bijsturen

"Op een aantal vlakken zorgde dit voor een verbetering en werd de snelheid van de passerende voertuigen verlaagd. Maar optimaal blijkt de aanpassing nog niet te zijn. Verschillende ongevallen toonden al aan dat er nog behoorlijke snelheden worden gehaald en vooral fietsers geven aan zich niet veilig te voelen op de weg. Ook het feit dat er op het tweede deel van de straat (vanaf de camping) geen drempels meer liggen, zorgt ervoor dat dat recht stuk weg geregeld een racebaan is. Als BUUR zullen we het gesprek met de diensten en de schepen opnieuw aangaan om te zien of er bijsturingen en verbeteringen mogelijk zijn."

 

Overlast

Een ander feit is de steeds weer terugkomende melding over overlast op en rond de parking van De Plas. Buurtbewoners, maar ook passanten, stellen regelmatig vast dat er onfrisse praktijken gebeuren op de parking van De Plas. Vaak gaat dat ook gepaard met het achterlaten van afval, lawaaihinder, roekeloos en macho rijgedrag; kortom er gaan steeds meer stemmen op die vragen naar een opgedreven, zichtbare aanpak van deze overlastperikelen.

"Ook dit probleem hebben we in het verleden al aangehaald", aldus Joël en Stijn. "Op een bepaald moment is zelfs de vraag gesteld om te onderzoeken of het afsluiten van de parking op bepaalde tijdstippen geen soelaas kan brengen. Via het domein Kelchterhoef zelf blijft De Plas sowieso altijd bereikbaar, alleen vermijd je door het afsluiten van de parking nachtelijke overlast op deze plek. Met een proefperiode wilden we bekijken of een oplossing als deze verbetering zou kunnen brengen, maar we staan zeker ook open voor andere ideeën en concepten. Ook dit idee werd besproken met het gemeentebestuur, maar vooralsnog zonder gevolg."

 

Nieuw plan van aanpak moet sluiting voorkomen.

BUUR vindt dat er naar de vragen en grieven van de buurtbewoners en passanten geluisterd moet worden. Daaraan gekoppeld wil BUUR ook inzicht in de aanpak van de badgasten op het domein zelf de komende zomermaanden.

"Vorig jaar kenden we heel wat moeilijkheden, onder meer door de coronaregels. De Plas werd zelfs tijdelijk gesloten. In september is dan beloofd dat er een nieuw plan van aanpak wordt opgemaakt om gelijkaardige taferelen deze zomer te vermijden. Tot op heden hebben we hier nog geen concrete resultaten rond gezien, al zou er wel al aan zo'n plan gewerkt zijn. We vroegen op de voorbije gemeenteraad naar een overleg hierrond. Dat komt er nu midden mei eindelijk aan. Een moment dat we zullen aangrijpen om ook de overlastperikelen en de verkeersveiligheid in deze buurt opnieuw te bespreken", aldus BUUR.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co