Eindelijk een beetje schot in het gezondheidsonderzoek rond REMO.

Er komt eindelijk een klein beetje voortgang in het geplande gezondheidsonderzoek rond de REMO-site. "Zo'n anderhalf jaar geleden besliste het gemeentebestuur om een gezondheidsonderzoek uit te voeren in de buurt van het REMO-stort. Een vraag die heel wat buurtbewoners al lange tijd hadden," aldus BUUR-fractieleider Stijn Van Dingenen.

 

"Maar begin dit jaar bleek dan dat er nog niet veel concrete stappen gezet waren in het kader van dat onderzoek. Als BUUR-fractie stelden we hier vragen rond en uit de antwoorden bleek dat in april en mei er eindelijk concrete acties zouden volgen. En dus vroegen we gisteren op de gemeenteraad opnieuw naar een stand van zaken."

 

Uit het antwoord bleek dat er inderdaad wel wat stappen gezet zijn intussen. "Oorspronkelijk was het de bedoeling om via nieuwe staalnames een analyserapport te laten opstellen. Daar is men in eerste instantie vanaf gestapt. Professor Tytgat heeft nu bestaande luchtmetingen die door het VITO werden uitgevoerd geanalyseerd. Hij stelde vast dat de wetenschappelijke onderbouwing hiervan in orde is. Bijkomend werd echter gesteld dat er nieuwe metingen moeten gebeuren die ook rekening houden met de omgevingstemperaturen. Zo kan bijvoorbeeld de impact van warme weersomstandigheden op de vrijkomende stoffen worden ingeschaald. Die bijkomende metingen zullen vanaf midden juli worden uitgevoerd. Verder stelt de professor ook dat er bodemstalen en grondwateronderzoek nodig zijn om het geheel effectief in kaart te brengen. Bij die bijkomende bodem- en wateronderzoeken zal er onder meer gezocht worden naar zware metalen, cyaniden, asbest, PFOS, dioxines, PCB’s en andere stoffen."

 

"Als BUUR zijn we tevreden dat de eerste stappen gezet zijn. Het verheugt ons ook dat alle betrokken actoren in dit verhaal intussen inzien dat zo'n onderzoek noodzakelijk is en er hun medewerking aan verlenen. Ook de stortuitbaters zelf engageerden zich in deze," aldus Van Dingenen.

 

"Aangezien het onderzoek zich de komende tijd niet enkel zal toespitsen op de luchtkwaliteitsmetingen, maar ook op bodem- en wateranalyses zijn gesprekken opgestart met én het VITO én de Vlaamse overheid," laat BUUR-raadslid Michiel Lenssen die het dossier ook van nabij opvolgt, nog weten. "Het doel is om alle verschillende betrokken organisaties zoals OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij, Zorg en Gezondheid, de milieuinspectie,... mee te nemen in deze projectaanpak."

 

Het mag duidelijk zijn: BUUR volgt al heel wat jaren de REMO-problematiek van nabij op en zal dat in de toekomst ook blijven doen. We kijken nu al uit naar de eerste resultaten van dit gezondheidsonderzoek die toch voor september al verwacht worden.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co