REMO-stort: onderzoek naar polluenten, metalen en asbest

Toxicoloog Jan Tytgat gaat het Remo-stort onderzoeken op polluenten, zware metalen, asbest en vluchtige organische stoffen. Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren nam de professor onder de arm om de gezondheidsrisico’s voor de buurt in kaart te kunnen brengen. Dat maakte het bestuur bekend op de gemeenteraad van afgelopen donderdag als antwoord op gestelde vragen vanuit de BUUR-fractie over de verdere aanpak van het REMO-verhaal.

 

Eerder dit jaar gaf de vrederechter al aan, op verzoek van een buurtbewoner, dat er best een gezondheidsonderzoek zou komen. De leefbaarheid in de buurt van het stort lijdt al een hele poos onder geurhinder. Op 4 oktober kwam dan het bericht dat Vlaams minister van Omgeving Demir geen milieuvergunning toekende om het REMO-stort te heropenen en de stortactiviteiten terug op te starten.

 

Intussen blijft het stort gesloten. Die periode wil het gemeentebestuur nu gebruiken voor de opstart van een gezondheidsonderzoek. Tijdens de voorbije zomermaanden werden hierrond al contacten gelegd met onder meer professor Tytgat van de KU Leuven. Binnen het onderzoek worden bodemstalen genomen die onderzocht worden op de aanwezigheid van polluenten, zware metalen, asbest en vluchtige organische stoffen. De staalname gebeurt door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau. Het team van de professor zal de stalen onderzoeken.

 

Op basis van de resultaten kunnen dan eventuele gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht. De eerste fase van het onderzoek zal zo'n 30.000 euro kosten. Er volgt nu overleg met de uitbaters van het stort, het opzet is om in het voorjaar van 2021 al de eerste resultaten te hebben.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co