Buren en BUUR krijgen gehoor bij gemeentelijk advies PRUP Hengelhoef

Tot 20 december liep het openbaar onderzoek in het kader van de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Hengelhoef. Dit plan legt vast welke uitbreidingen er op Hengelhoef de komende jaren mogelijk worden. Tal van buurtbewoners hebben terechte vragen bij de uitbreidingsplannen.

 

Ook BUUR heeft heel wat vragen en opmerkingen en formuleerde deze in de gemeenteraad van november.

We lijsten ze even op:

  • De voorziene groenbuffers die het kampeerterrein afschermen van de woonwijken zijn voorzien in een breedte van 20 meter. BUUR stelt voor om deze breder te maken en ook zwaarder aan te planten onder meer met wintergroene beplanting zodat ook in de winter het zicht beperkt blijft.
  • De Tulpenstraat kan de druk van bijkomend kampeerverkeer niet aan. Voor BUUR moet er een ventweg komen op het terrein van Oostappen, parallel aan de Tulpenstraat die de verkeersdruk van de toeristen wegneemt.
  • Men voorziet in het PRUP een kampeerzone tot tegen de Weg naar Zwartberg (op het maïsveld naast het bospad). Dat kan voor BUUR niet. BUUR stelt voor deze zone dan ook een herlokalisatie voor naar de zone waar vroeger de speeltuin stond.
  • Voor BUUR kan het niet dat dit terrein grotendeels gebruikt wordt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het moet een zuiver toeristisch gebied zijn. Dit moet voor BUUR verplicht opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften.
  • BUUR stelt ook voor dat nieuwe ontwikkelingen gepaard moeten gaan met de renovatie van bestaande delen. Zo krijgen we de garantie dat heel het park deftig en net wordt.
  • Hengelhoef moet optimaal en vrij toegankelijk blijven voor de buurtbewoners die ook gebruik moeten kunnen maken van onder meer de vrije speelzones en speeltoestellen.

 

 

Op de gemeenteraad van november vroegen we dat het gemeentebestuur deze punten mee opnam in het gemeentelijk advies dat op 20 december ingediend moest worden bij de provincie. Die vraag kreeg positief gevolg. Zo erkent de gemeente dat de verkeersdruk op de Tulpenstraat te groot wordt en er een zone moet voorzien worden waar een ventweg kan komen. Men steunt ook het idee om in de voorschriften op te nemen dat arbeidsmigranten hier niet thuis horen én men steunt het idee om de Oostelijke zone aan de Weg naar Zwartberg te herlokaliseren naar het oude speeltuinterrein. Wat de bosstroken betreft, houdt de gemeente vast aan een breedte van 20 meter, maar ze gaan wel akkoord met meer wintergroene beplanting. Ook de openheid van het park ten aanzien van de inwoners wordt gesteund.

 

We zijn blij om vast te stellen dat onze BUUR-punten grotendeels overgenomen werden en er dus gehoor gegeven wordt aan datgene wat de buurtbewoners willen. We hopen als BUUR dan ook dat de provincie de opmerkingen ter harte neemt en het plan bijstuurt waar nodig. Vanuit onze rol zullen we hier bij de provincie op blijven aandringen.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

p/a Stijn Van Dingenen
Hortensiastraat 8 1/1
B- 3530 Houthalen-Helchteren
info@buur.co

Telefoon

0475 97 19 19 (Stijn - S&D)
0475 38 14 16 (Maarten - Open VLD)
0474 50 86 18 (Guido - cultuurpartner SEND)

Email

Info: info@buur.co