Nieuws

Maurizio Santarlasci aangesteld als voorzitter van BUUR

Bij aanvang van het nieuwe werkjaar werd het bestuur voor BUUR vastgesteld door de AV. Maurizio Santarlasci (foto) wordt voorzitter. Aan zijn zijde komt Mario Bellavia als ondervoorzitter, Stephanie Amendola als secretaris en Tom Leonavicius als penningmeester. De gemeenteraadsleden en leden van het Bijzonder Comité vervolledigen het bestuur. Stijn Van Dingenen is aangesteld als fractieleider in de gemeenteraad. Aan ambitie heeft het bestuursteam alvast geen gebrek. 

Vernieuwing sociale woningen Meulenberg zet zich door in nieuwe fase

De komende jaren gaat sociale woonmaatschappij Kempisch Tehuis opnieuw een resem bestaande sociale woningen vervangen door nieuwbouwwoningen in Meulenberg. Zoals het project nu voorligt, worden 42 bestaande woningen afgebroken en vervangen door 53 nieuwe sociale woongelegenheden. Er komen dus na realisatie 11 sociale huurwoningen bij.

Meer opmerkingen van buurtbewoners over asielcentrum, maar burgemeester nuanceert

De voorbije weken kwamen er verschillende signalen uit de omgeving van het asielcentrum in Helchteren omtrent een verhoogd onveiligheidsgevoel. BUUR wilde weten of dit gevoel terecht was en stelde vragen over het centrum op de voorbije gemeenteraad. 

BUUR wil duidelijkheid over toekomst ontmoetingscentrum 't Park

Afgelopen donderdag legde de BUUR-fractie het dossier 'Ontmoetingscentrum 't Park' op tafel van de gemeenteraad. BUUR wil weten wat de toekomstplannen zijn omtrent dit centrum. Dringende renovatiewerken zijn immers nodig. 

BUUR pleit voor sterke nieuwe invulling Abdijhoeve

"Neen, we willen als BUUR niet dat de Abdijhoeve een doordeweeks feestzalencomplex wordt. We moeten durven mikken op een hoogwaardige smaakvolle invulling van dit uniek monumentaal complex."

Provincie neemt beheer waterlopen Houthalen-Helchteren over

Sinds dit jaar is het beheer van de waterlopen in Houthalen-Helchteren in handen van het provinciebestuur. Een prima zaak. Het beheren van de waterlopen door één partner laat immers een structureel en duurzaam beheersbeleid toe. 

BUUR Houthalen-Helchteren

p/a Stijn Van Dingenen
Hortensiastraat 8 1/1
B- 3530 Houthalen-Helchteren
info@buur.co

Telefoon

0475 97 19 19 (Stijn - S&D)
0475 38 14 16 (Maarten - Open VLD)
0474 50 86 18 (Guido - cultuurpartner SEND)

Email

Info: info@buur.co